WROCŁAW - MUZEUM ARCHIDIECEZJI

Św. Jerzy Ziębicki  -  połowa XV w.

Ukrzyżowanie - 1522

MAŁUJOWICE - KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA

Freski średniowieczne - 1480

WARSZAWA - MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA

Siodła wschodnie około XIX w. 

Siodło huculskie (XIXw.?)

Siodło zachodnie XVIII w.

WARSZAWA - MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

Siodło zachodnie kopijnicze XVI w.

Rząd husarski XVII w. 

Siodło rycerskie kopijnicze XVI w.

Siodła wschodnie - XVII - XVIII w. 

Siodło Stefana Czarnieckiego XVII w.

Siodło Stefana Leszczyńskiego około 1705

Siodło Oskierki I poł. XVII w.

Siodło kopijnicze

XVI w.

WARSZAWA - MUZEUM NARODOWE

 

Obraz "Bitwa pod Orszą" około 1530

Poliptyk Strzegomski - 1486

Poliptyk Św. Barbary - 1447

Tryptyk Gdański - 1497

Poliptyk Legnicki - 1466

Tryptyk Legnicki - 1430

STRZEGOM - BAZYLIKA MNIEJSZA

Portal zachodni - 1375

PRAGA - CZECHY - PLAC ŚW. JERZEGO

St. George - 1373

WIELUŃ - MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ

Siodło z XIV-XV w. - siodło średniowieczne

POZNAŃ - MUZEUM NARODOWE

Tryptyk z kościoła Św. Mikołaja w Brukseli - 1494

Hołd trzech króli - wczesny XVI w.

Święta rodzina - 1485

Ukrzyżowanie - późny XV w.

KRAKÓW - MUZEUM NARODOWE & BAZYLIKA MARIACKA

Siodło Stefana Czarnieckiego - I poł. XVII w.

Siodło hetmana Stanisława Jabłonowskiego - XVIII w.

Siodło Lwowskie - I poł. XVIII w. 

Siodło Lwowskie - XVII w.

Siodło Lwowskie - XVIII w. 

Siodło Polskie - XVIII w. 

Siodło turniejowe włoskie/niemieckie - wczesny XVI w.

Ołtarz z Bazyliki Mariackiej - 1477

WIEDEŃ - AUSTRIA - KUTNISH HISTORIES MUSEUM 

Siodło wschodnie - poł. XVI w.

Siodło tureckie - około 1560

Siodło tureckie - poł. XVI w. 

Siodło wschodnie - poł. XVI w. 

Siodło Stefana Batorego - około 1580 

Siodło wschodnie - około 1570

Siodło zdobione - 1439

Siodło zdobione - 1455

Siodło średniowieczne - 1486

Siodła turniejowe - II poł XV w.

Siodło - 1516

Rząd jeździecki - poł. XVI w.

Rząd jeździecki - poł. XVI w.

Rząd jeździecki - poł. XVI w.

Rząd jeździecki - poł. XVI w.

Rząd jeździecki - poł. XVI w.

Siodło kopijnicze zachodnie - poł. XVI w.

Rząd jeździecki - poł. XVI w.

Siodło kopijnicze zachodnie - poł. XVI w.